Stowarzyszenie Klub Abstynenta „BARKA”

Siedziba Klubu usytuowana jest w samym centrum miasta, gdzie jest dogodny dojazd ze wszystkich stron. Znajduje się przy ul. Słowackiego 50a i posiada pomieszczenia umożliwiające przeprowadzanie warsztatów terapeutycznych, konsultacji, szkoleń oraz świetlicy klubowej w której odbywają się spotkania integracyjne.

W roku 2016 Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę z administracją samorządową Gminy Dębno. Ponadto doświadczeni członkowie Klubów Abstynenta udzielili wsparcie członkom Stowarzyszenia tworzących tzw. Grupy Wsparcia. Wpis do KRS uzyskało w dniu 29.09.2016r.

MISJA KLUBU ABSTYNENTA BARKA

Lectus a sagittis malesuada posuere tristique viverra.

Udzielenie wsparcia osobie uzależnionej i jej najbliższym.

Zapewnienie alternatywnego środowiska i przygotowanie rodzin z problemem uzależnienia do nowego stylu życia poprzez budowanie poczucia własnej wartości, uczenie się wyrażania swoich uczuć i komunikowania się z otoczeniem, zdobywanie nowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy oraz dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne swoje i najbliższych. Ideą i podstawowym założeniem programu Stowarzyszenia jest otwartość klubu dla wszystkich osób, które mają problemy i wykazują zainteresowanie jego działaniem. Program skierowany jest do szerokiej grupy mieszkańców i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające z istniejących problemów społecznych.

Jednym z najważniejszych celów

jakie stawia sobie Stowarzyszenie jest również dotarcie do osób, które najboleśniej odczuwają skutki uzależnienia. Staramy się pomóc tym ludziom zrozumieć chorobę ich bliskich, przełamać wstyd. Dzięki udziałowi w zajęciach, dzięki konsekwentnej pracy zarówno osób wychodzących z uzależnienia jak również osób współuzależnionych udaje się niejednokrotnie uratować człowieka, rodzinę. Wspólne zabawy, wyjazdy integrują te osoby, utwierdzając ich w przekonaniu, że można żyć bez alkoholu. Często wracające do zdrowia osoby uzależnione czują się osamotnione, narzekają na brak miejsca gdzie mogliby spotykać się ze znajomymi bez ryzyka pokusy i zachęty powrotu do uzależnienia. Takie warunki powrotu do życia bez alkoholu stwarza Stowarzyszenie Klub Abstynenta BARKA.

Działania

które proponujemy pomagają osobom uzależnionym zrozumieć swój problem, znaleźć często utracone przez chorobę cele w życiu, pozwalają im poczuć, że nie są pozostawieni samym sobie i ich los nie jest innym obojętny. Istotną rolę w odzyskiwaniu tożsamości stanowią spotkania i rozmowy z doświadczonymi członkami Stowarzyszenia, wspólne wyjazdy i zabawy. Tu osoba uzależniona odbudowuje zaufanie do siebie samego, uczy się, że problemy należy rozwiązywać, a nie uciekać w uzależnienie.