blog-8

Działalność Klubowa

Wsparcie udzielane przez „Grupy Wsparcia”
Wsparcie udzielane przez doświadczonych członków Stowarzyszenia szczególnie osobom pragnącym uporać się z własnym problemem uzależnienia lub osób najbliższych, pokazujące, że można żyć inaczej i realizować utracone wskutek uzależnienia cele i marzenia.

Anonimowi Alkoholicy

Grupa ODRODZENIE
Spotkania grupy odbywają się przy ul. Słowackiego 50A w Dębnie
Piątek godz. 18:00

Aktywność Społeczna

Wsparcie dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.
Klub Barka został uhonorowany przez ośrodek tytułem „Przyjaciela Szkoły”.

Zajęcia samopomocowe i profilaktyczne

Zajęcia prowadzone w grupach, pozwalające na zrozumienie problemu uzależnienia i możliwości wyjścia z niego, uczące odpowiedzialności za życie własne i najbliższych, umożliwiające odzyskanie poczucia własnej wartości i stopniowy powrót do pełnego życia w społeczeństwie.

Spotkania integracyjne i okolicznościowe

Wspólne spędzanie czasu w miłym i pełnym akceptacji otoczeniu, świętowaniu rocznic abstynenckich, wspólnym obchodzeniu Świąt i imprez okolicznościowych.

Współzawodnictwo

Rozgrywki szachowe, tenisa stołowego, bridża, zajęcia sportowe w terenie…