Wszystkie ręce na pokład…

DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ PREZES I SKARBNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

PREZES
Anna Podgórska
V-CE PREZES
Ryszard Świątek
SKARBNIK
Mirosław Kaszuba
SEKRETARZ
Joanna Świątek